Sách

Bạn có tin thói quen tốt có thể xây dựng nên một người thành công và hạnh phúc?

Bạn có tin những thói quen tốt cần được xây dựng cho con sớm chừng nào cần thiết chừng đó?

Bạn có tin rằng thói quen của cha mẹ có thể cho con một tương lai tươi sáng hoặc có thể đưa con tới sự thất bại của một đời người?

Có rất nhiều cha mẹ đã không có sự hiểu biết về tầm quan trọng của những thói quen đúng mà các bạn cần trang bị cho con và cho chính mình là gì.