Tặng eBook Thói Quen Tới Thành Công

Bạn có tin thói quen tốt có thể xây dựng nên một người thành công và hạnh phúc?

Bạn có tin những thói quen tốt cần được xây dựng cho con sớm chừng nào cần thiết chừng đó?

Bạn có tin rằng thói quen của cha mẹ có thể cho con một tương lai tươi sáng hoặc có thể đưa con tới sự thất bại của một đời người?

Có rất nhiều cha mẹ đã không có sự hiểu biết về tầm quan trọng của những thói quen đúng mà các bạn cần trang bị cho con và cho chính mình là gì.

Thói quen của con cái đóng một vai trò rất chính yếu trong cuộc sống của các em. Có những thói quen tốt sẽ đưa dẫn con cái của các bạn đi đến một tương lai tươi sáng, ngược lại, nó cũng có thể sẽ dẫn dắt các em tới con đường thất bại. Cho nên thật là cần thiết để xây dựng nên những thói quen tốt cho con ngay từ bây giờ với bất cứ tuổi nào hiện tai, CÀNG SỚM CÀNG TỐT.

Những thói quen tốt không tự động mà tới. Tất cả đều cần thời gian để xây dựng nên.

Cô Thái Hà Lê sẽ cung cấp hơn 100 thói quen tốt cho các em ở những lứa tuổi khác nhau, và hơn 100 thói quen tốt cho cha mẹ. Cô sẽ giải thích tại sao thật là cần thiết xây dựng cho con cái và cho cha mẹ những thói quen tốt và cần thiết.

Tải xuống 40 trang sách miễn phí THÓI QUEN TỚI THÀNH CÔNG .